Документи

Финансови документи


Отчет за четвърто тримесечие на 2023 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за трето тримесечие на 2023 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за второ тримесечие на 2023 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за първо тримесечие на 2023 година на ЦПЛР ЦИКО "София"


Отчет за четвърто тримесечие на 2022 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за трето тримесечие на 2022 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за второ тримесечие на 2022 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за първо тримесечие на 2022 година на ЦПЛР ЦИКО "София"


Отчет за четвърто тримесечие на 2021 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за трето тримесечие на 2021 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за второ тримесечие на 2021 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за първо тримесечие на 2021 година на ЦПЛР ЦИКО "София"


Отчет за четвърто тримесечие на 2020 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за трето тримесечие на 2020 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за второ тримесечие на 2020 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за първо тримесечие на 2020 година на ЦПЛР ЦИКО "София"Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР ЦИКО "София"

Стратегия за развитие на ЦПЛР ЦИКО "София" за периода 2017-2020 година

План за обучение ЦПЛР ЦИКО "София" 2020-2021 учебна година

Насоки за работата на ЦПЛР е през учебната 2020 - 2021 г. в условията на COVID-19